وكالة الأنباء العراقية

  • 2022-01-06Tarikh pengumpulan
  • 2022-05-22Dikemas kini
وكالة الأنباء العراقية
  • Alamat laman sesawang:www.ina.iq
  • IP pelayan:104.26.11.194
  • Penerangan laman web:وكالة الأنباء العراقية (واع) اول وكالة اخبارية في العراق، وثاني وكالة تنطلق في المنطقة

nama domain:www.ina.iqPenilaian

tentang 5000~500000

nama domain:www.ina.iqaliran

442

nama domain:www.ina.iqBaik atau buruk

Hujan di atas langit. kejayaan segera ji

laman web:وكالة الأنباء العراقيةBerat

2

laman web:وكالة الأنباء العراقيةIP

104.26.11.194

laman web:وكالة الأنباء العراقيةkandungan

وكالةالأنباءالعراقيةالرئيسية(current)كلالأخبارسياسةأمناقتصادمحليرياضةدوليالمزيدتحقيقاتوتقاريرتقاريرمصورةمقالاتثقافةوفنمنوعاتالبثالمباشراللغةEngliوكالة الأنباء العراقيةshكورديتركمانيالعملتحددموعدزيادةراتبالمعينالمتفرغ01:29رئيسالوزراءيشرفعلىإحالة4مشاريعستراتيجيةلمياهالصرفالصحّيوالأمطارببغداد01:05وزيرالصحة:رئيسالوزراءوفرالتسهيلاتوالاستثناءاتلدعمالنظامالصحي12:25العملياتالمشتركة:قطعناشوطاًكبيراًفياستتبابالأمنبمحافظةديالى11:17رئيسالوزراءيشرفعلىإحالة4مشاريعستراتيجيةلمياهالصرفالصحّيوالأمطارببغداد01:05وزيرالصحة:رئيسالوزراءوفرالتسهيلاتوالاستثناءاتلدعمالنظامالصحي12:25العملياتالمشتركة:قطعناشوطاًكبيراًفياستتبابالأمنبمحافظةديالى11:17النفط:شركاتقطريةتبدياهتماماًبالمشاركةمععقدتوتالالفرنسية03:01أخرالأخباررئيسالجمهوريةيشددعلىتفعيلاتفاقيةالمشاوراتمعقبرصوإنشاءلجنةللصداقةالبرلمانيةالمفوضية:القواتالأمنيةأحكمتسيطرتهافيحمايةالدعاياتالانتخابيةتحديدجلسةالأربعاءالمقبللانتخابرئيسمجلسالنوابوزارةالصحةتحددموعدعملالعياداتالشعبيةوالمستشفياتبنظامالدفعالالكترونيالعطواني:زيارةرئيسالوزراءلمحافظةبغدادخطوةمهمةلاستكمالتنفيذالمشاريعاجتماعحكوميلتوحيدالسياسةالكمرگيةفيالمنافذالحدوديةمعالاقليمالعملتحددموعدزيادةراتبالمعينالمتفرغالنزاهةتضبطمديرحساباتمستشفىحكوميفيبابلمحكمةالتحقيقالمركزيةبالرصافة:القبضعلىأكبرشبكةلتزويرالعقاراتببغدادرئيسالوزراءيشرفعلىإحالة4مشاريعستراتيجيةلمياهالصرفالصحّيوالأمطارببغدادأخبارمحليةالمفوضية:القواتالأمنيةأحكمتسيطرتهافيحمايةالدعاياتالانتخابيةمحلي15:14وزارةالصحةتحددموعدعملالعياداتالشعبيةوالمستشفياتبنظامالدفعالالكترونيمحلي15:03اجتماعحكوميلتوحيدالسياسةالكمرگيةفيالمنافذالحدوديةمعالاقليممحلي14:25العملتحددموعدزيادةراتبالمعينالمتفرغمحلي13:29النزاهةتضبطمديرحساباتمستشفىحكوميفيبابلمحلي13:16محكمةالتحقيقالمركزيةبالرصافة:القبضعلىأكبرشبكةلتزويرالعقاراتببغدادمحلي13:07أخبارأمنيةوزيرالداخليةيوجهبالاستعدادالتدريجيلتسلمالملفالأمنيفيالعاصمةبغدادأمن12:06العملياتالمشتركة:قطعناشوطاًكبيراًفياستتبابالأمنبمحافظةديالىأمن11:17مديريةالاستخباراتوالأمنتطيحبعنصرإرهابيفيصلاحالدينأمن11:04الاستخباراتالعسكريةتلقيالقبضعلىثلاثةمتهمينبالإرهابفيمحافظتينأمن11:00الداخليةتعلنإصدارالبيانالختاميللزيارةالسنويةلمسؤوليأجهزةمكافحةالمخدراتأمن09:47القائدالعاميشددعلىتأمينالخياراتالحرّةللمشاركينفيالتصويتالخاصأمن23:29أخبارسياسيةرئيسالجمهوريةيشددعلىتفعيلاتفاقيةالمشاوراتمعقبرصوإنشاءلجنةللصداقةالبرلمانيةسياسية15:42تحديدجلسةالأربعاءالمقبللانتخابرئيسمجلسالنوابسياسية15:07العطواني:زيارةرئيسالوزراءلمحافظةبغدادخطوةمهمةلاستكمالتنفيذالمشاريعسياسية14:33رئيسالوزراءيشرفعلىإحالة4مشاريعستراتيجيةلمياهالصرفالصحّيوالأمطارببغدادسياسية13:05رئيسالوزراءيزورمحافظةبغدادويطلععلىخطةعملالمشاريعالخدميةالمنفذةسياسية11وكالة الأنباء العراقية:45وزيرالداخلية:حكومةالوحدةالوطنيةالحاليةإحدىثمارالنصرعلىالإرهابسياسية18:50أخباراقتصاديةمصرفالرشيديحذرمنصفحاتتدعيمنحسلفة25مليوندينارللمتقاعدينافتتاحوحدةالمعالجةللنفطالخامفيحقلشرقيبغدادالرافدينيقررإطفاءالديونلشريحتيالشهداءوالجرحىالنفط:شركاتقطريةتبدياهتماماًبالمشاركةمععقدتوتالالفرنسيةآخرالاخباررئيسالجمهوريةيشددعلىتفعيلاتفاقيةالمشاوراتمعقبرصوإنشاءلجنةللصداقةالبرلمانيةسياسية15:42مدربالزوراء:جاهزونلمواجهةالرفاعالبحرينيغداًوهدفناتحقيقالفوزرياضة15:32المفوضية:القواتالأمنيةأحكمتسيطرتهافيحمايةالدعاياتالانتخابيةمحلي15:14تحديدجلسةالأربعاءالمقبللانتخابرئيسمجلسالنوابسياسية15:07وزارةالصحةتحددموعدعملالعياداتالشعبيةوالمستشفياتبنظامالدفعالالكترونيمحلي15:03شنيشل:بطولةدبيمحطةتحضيريةمهمةوإصابةأوراهاتقلقنارياضة14:58أخباررياضيةمدربالزوراء:جاهزونلمواجهةالرفاعالبحرينيغداًوهدفناتحقيقالفوزرياضة15:32شنيشل:بطولةدبيمحطةتحضيريةمهمةوإصابةأوراهاتقلقنارياضة14:58الزوراءيفتقدأربعةلاعبينأمامالرفاعالبحرينيرياضة13:30لجنةالبادلتقيمبطولةأنديةالعراقبمشاركة12فريقاًرياضة12:31بطموحالصدارة..الكهرباءيواجهأهليحلببكأسالاتحادالآسيويرياضة11:27منتخبالناشئينيفتتحمشوارهالآسيوياليومبلقاءاليمنرياضة10:18فيديو01:38فيديوالصحةتعلنبعضمشاريع2024وتنفيمخالفاتنسبتإليها08:13فيديوفيلمورود12:22فيديوإقبالواسععلىالحملةالتطوعيةالكبرىالتيانطلقتبتوجيهمنرئيسالوزراء07:50فيديواوركسترا11:45فيديوالعراق2030..مداخلبغدادانفوغرافالبثالمباشرقناةالعراقيةالعامةHDقناةالعراقيةالاخباريةHdأخباردوليةزلزالبقوة5.5درجاتيضربمقاطعةبابوابإندونيسيادولي09:41أوكرانياتسقط8صواريخروسيةكانتتتجهنحوكييفدولي07:53الفيليبينتستدعيالسفيرالصينيعلىخلفيةاحتكاكفيبحرالصينالجنوبيدولي07:50الجمعيةالعامةللأممالمتحدةتعقداجتماعاخاصابشأنغزةالثلاثاءدولي07:40ضرباتصهيونيةتستهدفمحيطدمشقدولي07:16مؤتمرالمناخيدخلالشوطالأخيرللتوافقعلىالتخلّصمنالوقودالأحفوريدولي07:1217جريحافيتصادمقطارينبإيطاليادولي03:45ارتفاعحصيلةالقصفالصهيونيعلىغزةإلىنحو18ألفشهيددولي22:17ثقافةوفن​​​​فنانةتشكيليةتدعمالوسائلالتعليميةفيديالىثقافةوفن14:35الثقافة:رئيسالوزراءوجهبإنتاجأعمالفنيةرصينةثقافةوفن14:09موسيقيعراقييقدمعرضالسمفونيةاصواتمنبغدادفيبروكسلثقافةوفن00:24ستارخضير:الفنلايورثولاأرغببالعودةإلىالمسرحثقافةوفن13:24فوزفيلممغربيبالنجمةالذهبيةللمهرجانالدوليللفيلمبمراكشثقافةوفن03:20الدارالعراقيةللأزياءتقيممعرضاًتشكيلياًللأطفالالموهوبينثقافةوفن21:29اتحادالأدباءفيميسانيحتفيبالكاتبعلاءالموسويبصدوركتابهالجديدثقافةوفن08:08الثقافة:توجهلإنشاءمعارضجوالةللكتبفيأغلبالمحافظاتالوكالة الأنباء العراقيةعراقيةثقافةوفن18:00مقالاتليستمقارنةسقوطالأساطيرالاسرائيليَّةمكوّناتالثقافةالسياسيَّةالعراقيَّةمكافحةالصهيونيَّةوالإرهابمهمّةديمقراطيَّةليستمقارنةتقاريرمصورةبالصور..شبكةالإعلامالعراقيترعىسوقاًللأعمالاليدويةالنسويةتقاريرمصورة04:00ديالى..شكاوىمنأهاليبعقوبةبسببالمحارقالطبيةوالصحةتؤكدمعالجةالموقفتقاريرمصورة08:13رواجاقتناء"السبح"بينالشبابوالشيوخفيديالى..سلعةقديمةلميقصهاالزمنتقاريرمصورة05:30حققنالعديدمنالجوائز..طالباتمعهدالصمّوالبكميبدعنبفنالرسمتقاريرمصورة07:50منوعاتخبراء:الأرضعلىشفانقاطتحولمناخيةكارثيةمنوعات08:03نقصالكالسيوم..أعراضهوتسببهبالعديدمنالأمراضمنوعات05:01أطباءيحددونالأسبابالرئيسيةلألمالبطنمنوعات08:25الأطعمةالأكثرضررابالدماغمنوعات08:13تعدوكالةالأنباءالعراقية(واع)اولوكالةاخباريةفيالعراق،وثانيوكالةتنطلقفيالمنطقةبعدوكالةانباءالشرقالاوسطالمصرية،تأسستفيعهدالرئيسالسابقعبدالكريمقاسمفيشهرآذارمنالعام1959،كوكالةاخباريةرسمية،وساهمعددمنالصحفيينالعراقيينبتأسيسهاكلالأخبارسياسةأمناقتصادمحليرياضةدوليتحقيقاتوتقاريرتقاريرمصورةمقالاتثقافةوفنمنوعاتمننحنالاعلاناتالسياسةوالخصوصيةEnglishكورديتركمانيروابطمهمة:موقعشبكةالإعلامالعراقيجريدةالصباحمجلةالشبكةالعراقيةمعهدالتدريبالإعلاميمجلسأمناءالشبكةاحصلعليهمنGooglePlayتنزيلمنAppStoreاحصلعليهلهواتفHuaweiتابعوناعلىتطبيقنبضجميعالحقوقمحفوظة©2020.window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-7-1');varfirebaseConfig={apiKey:"AIzaSyCW7E5XjbwIBMGcpxD6gRMX8VFW8LRuYLQ",authDomain:"ina-news-15a25.firebaseapp.com",projectId:"ina-news-15a25",storeBucket:"ina-news-15a25.appspot.com",messingSenderId:"5538",appId:"1:5538:web:4fe718b4e5417aa2da052b",measurementId:"G-3QZ5P8M8ET"};varregistrationTokens=[];vartopic="NewsArWeb";firebase.initializeApp(firebaseConfig);constmessing=firebase.messing();functionIntitalizeFireBaseMessing(){messing.requestPermission().then(function(){console.log("NotificationPermission");returnmessing.getToken();}).then(function(token){registrationTokens=[];registrationTokens.push(token);subscribeTokenToTopic(token,topic);console.log("Token:"+token);}).catch(function(reason){console.log(reason);});}/*messing.onMesse(function(payload){console.log(payload);constnotificationOption={body:payload.notification.body,icon:"/templates/Default/imes/icon.png"};if(Notification.permission==="granted"){varnotification=newNotification(payload.notification.title,notificationOption);notification.onclick=function(ev){ev.preventDefault();console.log(payload.notification.click_action);window.open(payload.notification.click_action,'_blank');notification.close();}}});*/messing.onTokenRefresh(function(){messing.getToken().then(function(newtoken){registrationTokens=[];registrationTokens.push(newtoken);subscribeTokenToTopic(newtoken,topic);console.log("NewToken:"+newtoken);}).catch(function(reason){console.log(reason);})})IntitalizeFireBaseMessing();functionsubscribeTokenToTopic(token,topic){fetch('iid.googleapis.com/iid/v1/'+token+'/rel/topics/'+topic,{method:'POST',headers:newHeaders({'Authorization':'key=AAAAj7ltqzI:APA91bEgpKchU_poxv-Y6VdaFLrCJV2_xko0SF-BVidwXrTbluXZXOBunACMhcBjCeL18CxrsHIP3Ej9UukH5-WBFGb6dpl3eYaovUjSEV0x7y8G6B0ejuwHLyZSA5vkVwUu4KJW-Kvv'})}).then(response=>{if(response.status=400){throw'Errorsubscribingtotopic:'+response.status+'-'+response.text();}console.log('Subscribedto"'+topic+'"');}).catch(error=>{console.error(error);})}

Tapak:وكالة الأنباء العراقيةLapor

Sekiranya terdapat pelanggaran laman web ini, silakan klik LaporkanLapor

Maklumat yang disyorkan

Laman web yang disyorkan